Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jonatan Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 283 2020

Jonatan Johansson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport & Vildmark
  • Kommun: Halmstad

Certifierad sedan 2020-05-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare