Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tony Lindström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 93 2017

Tony Lindström

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Hankook
  • Kommun:

Certifierad sedan 2017-04-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare