Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Filip Nordqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 288 2020

Filip Nordqvist

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport och Vildmark
  • Kommun: Malmö

Certifierad sedan 2020-05-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare