Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Joakim Fransson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 405 2022

Joakim Fransson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Kungsbacka K2C ASF Ek för
  • Kommun: Kungsbacka

Certifierad sedan 2022-01-31

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare