Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tommy Pettersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 529 2022

Tommy Pettersson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Borås Bil Gruppen/Borås 205
  • Kommun: 507 11 Borås

Certifierad sedan 2022-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare