Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Mattias Sannestål efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 229 2017

Mattias Sannestål

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: -
  • Kommun: -

Certifierad sedan 2017-05-11

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare