Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Lina Nergaard efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 560 2023

Lina Nergaard

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Tage Rejmes i Linköping Bil AB
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2023-04-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare