Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Henrik Lind efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 467 2022

Henrik Lind

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Sala
  • Kommun: 733 40 Sala

Certifierad sedan 2022-03-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare