Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Simon Torevik efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 428 2022

Simon Torevik

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Charlottenberg
  • Kommun: 67295 Chalottenberg

Certifierad sedan 2022-02-17

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare