Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Eric Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 263 2020

Eric Andersson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL sport och vildmark
  • Kommun: umeå

Certifierad sedan 2020-02-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare