Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emilia Starborg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 473 2022

Emilia Starborg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Helmia Bil AB Filial Karlstad 526
  • Kommun: 650 05 Karlstad

Certifierad sedan 2022-03-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare