Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Daniel Lomberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 465 2022

Daniel Lomberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Lerum
  • Kommun: 421 32 Västra Frölunda

Certifierad sedan 2022-03-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare