Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Månsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 543 2022

Johan Månsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bil-Bengtsson
  • Kommun: Ystad

Certifierad sedan 2022-12-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare