Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Lindgren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 420 2022

Johan Lindgren

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biketown Sverige AB Falun
  • Kommun: 79144 Falun

Certifierad sedan 2022-02-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare