Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Nora Grödevik efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 304 2020

Nora Grödevik

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Teampsortia Kristinehamn
  • Kommun: Kristinehamn

Certifierad sedan 2020-10-17

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare