Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Kris Leyland efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 368 2021

Kris Leyland

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykelcenter Södertälje AB
  • Kommun: Södertälje

Certifierad sedan 2021-12-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare