Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sandra Lewin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 245 2017

Sandra Lewin

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: -
  • Kommun: -

Certifierad sedan 2017-11-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare