Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Henrik Brink efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 366 2021

Henrik Brink

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Linderoths cykel AB
  • Kommun: Lidköping

Certifierad sedan 2021-11-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare