Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Evelina Sedvall efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 400 2022

Evelina Sedvall

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Uppsala
  • Kommun: Uppsala

Certifierad sedan 2022-01-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare