Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tomas Ramberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 544 2022

Tomas Ramberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: BILDEPÅN
  • Kommun: Varberg

Certifierad sedan 2022-12-19

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare