Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sara Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 353 2021

Sara Andersson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia
  • Kommun: Stickvägen 1

Certifierad sedan 2021-06-02

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare