Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Adam Tunebäck efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 492 2022

Adam Tunebäck

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Skobes Bil AB Västervik/Filial 364
  • Kommun: 59342 Västervik

Certifierad sedan 2022-04-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare