Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jörgen Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 306 2020

Jörgen Andersson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lindells Sport
  • Kommun: Örebro

Certifierad sedan 2020-10-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare