Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Maigull Aronsso efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 444 2022

Maigull Aronsso

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Linköping
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2022-03-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare