Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Martin Thurgren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 83 2017

Martin Thurgren

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Pedersens Däck
  • Kommun: Lerum

Certifierad sedan 2017-02-17

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare