Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Kenny Jensen efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 528 2022

Kenny Jensen

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB
  • Kommun: Ljungby

Certifierad sedan 2022-05-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare