Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Peter Holmberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 374 2021

Peter Holmberg

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: CYKELBYGGARN I SANDVIKEN AB
  • Kommun: Sandviken

Certifierad sedan 2021-12-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare