Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Eleonor Franklin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 241 2017

Eleonor Franklin

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: -
  • Kommun: -

Certifierad sedan 2017-10-27

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare