Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Linnéa Wallin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 479 2022

Linnéa Wallin

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilbolaget personbilar Gävle AB
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2022-04-01

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare