Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Kimma Jankert efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 358 2021

Kimma Jankert

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Enskede Cykel
  • Kommun: Enskede

Certifierad sedan 2021-10-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare