Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Annika Bäcklin Freund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 552 2023

Annika Bäcklin Freund

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB / 161 Veddesta
  • Kommun: 175 41 Järfälla

Certifierad sedan 2023-02-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare