Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Conny Lindholm efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 462 2022

Conny Lindholm

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilbolaget Nord AB Luleå
  • Kommun: 973 34 Luleå

Certifierad sedan 2022-03-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare