Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jessica Larsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 357 2021

Jessica Larsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby AB
  • Kommun: Malmö

Certifierad sedan 2021-09-10

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare