Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Karl Gustafsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 520 2022

Karl Gustafsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lid Bil Personbilar Lidköping
  • Kommun: 531 19 Lidköping

Certifierad sedan 2022-04-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare