Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anton Eriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 338 2021

Anton Eriksson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Hudiksvall

Certifierad sedan 2021-05-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare