Bälte/Bilbarnskydd

Bilbälte, bilbarnskydd och krockkuddar är den viktigaste skyddsutrustningen i bilen. Flera studier visar att ett rätt använt bilbälte halverar dödsrisken vid en olycka.

Många slarvar med användningen av bilbälte. Det gäller framför allt i tätort, vid låga farter, korta sträckor och färd i baksätet. Yrkesförare, speciellt i tunga fordon, använder bälte i mindre utsträckning än privatbilister. Taxiförare har ökat sin bältesanvändning och deras andel användare är nu lika hög som privatbilisters.

Trots att Sverige är världsledande när det gäller barnsäkerhet i bil är användningen av bilbarnskydd inte hundraprocentig och en relativt stor andel av skyddsutrustningen används felaktigt. Kombinationen krockkudde och bakåtvänd bilbarnstol på främre passagerarplatsen är livsfarlig. Samtidigt erbjuder främre passagerarplatsen möjlighet att barn kan sitta bakåtvänt ända upp till 4-5 årsåldern vilket är mycket viktigt för säkerheten.

Bältesanvändningen i buss är numera lagstadgad. Trots detta finns det stora brister i användningen bland passagerarna. Det finns tydliga samband mellan skadeutfall och bältesanvändning vid olyckor med buss. Bussbolagen och busschaufförerna har därför en viktig uppgift i att medverka till en ökad bältesanvändning, t.ex. genom förbättrad information om lagen till sina passagerare. Chauffören är dessutom ansvarig för att barn under 15 år använder bälte.

I bussar saknas anpassade bilbarnskydd. Denna avsaknad gör att små barn inte kan färdas säkert. I Norge finns numera en lag om att alla nya bussar (inte stadsbussar) ska utrustas med säker plats för minst 2 barn upp till 3 års ålder. Detta har inneburit att tekniska lösningar för montering av bilbarnskydd tagits fram i Norge. Dessa har också testats för frivillig användning genom eftermontering i Sverige.

 

NTF anser att..

Övervakningen

 • Övervakningen av bältes- och barnskyddsanvändningen i bil ska öka, speciellt i tätorter där den är lägst.
 • Övervakningen ska intensifieras mot de grupper och geografiska områden som har lägre bältesanvändning än andra.


Användningen

 • Branschen ska ta ytterligare ansvar för fordonens inre säkerhet.
 • Trepunktsbälte, bältesförsträckare och bältespåminnare ska finnas på alla platser i bilen och i landsvägsbussen.
 • Taxibranschen ska ta ansvar för att förare och passagerare använder bälten.
 • Bussbranschen och åkerinäringen ska ta ansvar för att förare och passagerare använder installerade bälten.
 • Bussbranschen ska ta ansvar för att passagerare i buss informeras om kravet att använda bälte.
 • De som upphandlar yrkesmässiga transporter ska ställa krav på att bälte används, t.ex. i skolskjutsar och vid transporter av passagerare med funktionsnedsättning.
 • Motivationen bland förare och passagerare att använda säkerhetsanordningar ska stärkas.


Barnen

 • Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i bil- och busstillverkarnas utveckling av den passiva säkerheten, på samma sätt som för övriga åkande.
 • Taxi ska vid förbeställning tillhandahålla skyddsutrustning för barn.
 • Bilbarnstol ska kunna användas på den främre passagerarplatsen utan risk för att krockkudde utlöses, vilket betyder att krockkudden ska kunna kopplas ur på ett tillförlitligt sätt.
 • Föräldrar ska få korrekt och saklig information om hur man bäst skyddar barn i bil, bland annat via mödravårds- och barnavårdscentraler och kunniga handlare. Information ska finnas på olika språk.
 • Åtgärder bör vidtas för att erbjuda barn säkra platser i buss.
 • EU och EuroNCAP ska påverkas så att barnen inom EU kan åka bakåtvänt upp till 4-5 årsåldern.