Marknadsöversikt

Krav på skolskjuts i din kommun

Att färdas med buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Riktigt säkert blir det om alla sitter bältade i bussen och om vägen till hållplatsen är säker. Kommunen ansvarar enligt skollagen för att erbjuda elever säker skolskjuts.

Det är andra gången NTF gör denna undersökning, senast var 2009. Sexton frågor har ställts till landets samtliga kommuner, vi fick in svar från drygt 170. Åtta frågor är de samma som tidigare och utifrån dessa har varje kommun fått ett betyg för sin upphandlade skolskjuts och ett betyg för skolskjuts med linjetrafik. Extra viktigt är att barnen slipper korsa vägen för att ta sig till hållplatsen samt att det finns bälten i bussen, därför har dessa båda frågor viktats extra. Betygen säger förstås inte allt om hur säker skolskjutsen är, men kan ändå ge indikationer om kommunens prioriteringar.

Klicka på plustecknet så ser du samtliga svar från din kommun. Nedan kan du också ladda ner hela frågeformuläret samt kommunens kommentarer under Övrigt.

 Ladda ner frågeformuläret >>

 Ladda ner kommentarer >>

Län Kommun Betyg Upphandlad Betyg Linjetrafik 2. Krav på att hämta/lämna på rätt sida av vägen? 3. Högsta tillåtna hastighet där barn hämtas/lämnas? Kommentar till fråga 3. 4. Görs regelbundna inventeringar av säkerheten vid skolskjutshållplatser? 5. Krav på att påstigningsplatsen är säker? 6. Krav på sittplats åt alla? 7. Krav på bälte, två- eller trepunktsbälte? 8. Krav på akolås? 9. Angivit hur gamla fordonen får vara? Kommentar till fråga 9. 10. Krav på extra bromsprov? 11. Extra krav på däck? Kommentar till fråga 11 12. Krav på att entreprenören har trafiksäkerhetspolicy eller -plan? 13. Finns riktlinjer/rutiner vid olycka? 14. Krav på säkerhetsinformation inför varje läsår? 15. Krav på extra utbildning för förare? 16. Genomför kommunen uppföljningar på avtalet?
Väst Alingsås 8 3 Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbäte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Kronoberg Alvesta 9 1 Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbäte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västmanland Arboga 6 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Högst 10 år gamla bussar Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad (Grovmönstade vinterdäck på stora, dubbdäck på småbussar), Nej Linjetrafik Grovmönstrade vinterdäck på stora / dubbäck på småbussar Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Norrbotten Arjeplog 5 Ja Linjetrafik Nej Linjestrafik Nej Linjetrafik Ja, Linjetrafik Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik
Norrbotten Arvidsjaur 7 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 7 år Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik
Örebro Askersund 8 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 6, 8 eller 10 år beroende på fordon. Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Dalarna Avesta 6 1 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad (max 70 km/tim), Ja Linjetrafik (max 70 km/tim) 70 km/h Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
FyrBoDal Bengtsfors 3 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej, Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik
Västerbotten Bjurholms 7 5 Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbäte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Norrbotten Boden 5 5 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik I linjetrafik max 15 år på lokala linjer och i stomlinje trafik max 10 år under hela avtalsperioden. I upphandlad skolskjuts max 10 år. Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik
Väst Bollebygd 10 0 Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja trepunktsbäte Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad 8 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Dalarna Borlänge 9 4 Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja trepunktsbäte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Väst Borås 7 0 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Stockholm Botkyrka 9 Ja Upphandlad Nej, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja trepunktsbäte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 5år Ja Upphandlad Ja Upphandlad Vid användning av vinterdäck ska dubbfria friktionsdäck användas såvida inte lokala Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skåne Båstad 7 5 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik Nej Upphandlad, Nej Linjestrafik
FyrBoDal Dals-Ed 5 5 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Stockholm Danderyd 6 Nej, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja, minst tvåpunktsbälte vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Västerbotten Dorotea 6 6 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Stockholm Ekerö 6 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Uppsala Enköping 8 1 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Hämtas vid sin anslutande grusväg. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Högsta ålder 8 år. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Södermanland Eskilstuna 9 5 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Upphandlad skolskjuts 11 år, Skolskjuts i linjetrafik 15 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Krav på: Färska däck. Slitbanegummi fritt från märkningspliktig olja. Mönsterdjup sommar 3,5 mm, vinter 7 mm på styr och drivdäck Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Eslöv 7 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja, minst tvåpunktsbälte vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad 10 år räknat från första reg. dat. Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
FyrBoDal Essunga 8 Nej, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad, Nej Upphandlad Vid 1 av 3 skolor är det 30-km gräns. Vid de andra 2 kör bussarna in på en separat parkering. Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja, minst tvåpunktsbälte vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad 12 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad Får ej innehålla HA-oljor i slitbana eller övrigt däcksgummi Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Västmanland Fagersta 9 4 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Halland Falkenberg 10 6 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 70 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 8 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Dalarna Falun 6 5 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 14 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Värmland Filipstad 5 1 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Östergötland Finspång 9 0 Ja, Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Fråga 2 beroende på trafiksäkerhetsbedömning på aktuell vägsträcka. Fråga 3 elev i upphandlad trafik står aldrig direkt invid hårt trafikerad väg, fordonet åker av. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 22 passagerare 8år, specialfordon 5-14 passagerare 8år, 15- 12år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Värmland Forshaga 9 6 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 10 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
FyrBoDal Färgelanda 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Det är snarare så att vi har bedömt att vissa vägar med hög tillåten hastighet och hög trafiintensitet ska inte elever i åk F-6 korsa eller gå längs med. Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 10 år Nej Upphandlad Ja Upphandlad "Fordenen ska vara utrustade med däck efter årstid och väglag. Vid vinterväglag ska fordonen vara utrustade med vinterdäck på alla hjul. S.k. ""året runt däck"" eller ""all-rounddäck"" tilåts ej. " Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Jönköping Gnosjö 7 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Buss över 3,5 ton 12 år Nej Upphandlad Ja Upphandlad däck ska anpassas efter rådande förhållanden, uttjänta däck skall lämnas till återvinning, miljömärkta däck ska användas om sådana finns att tillgå Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Värmland Grums 8 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skaraborg Gullspång 8 6 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ej regummerade däck. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Gävleborg Gävle 8 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Väst Göteborgs Stad 9 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Enligt gällande hastighetsbegränsning och anpassat till omständigheterna Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 7 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad Dubbfria däck Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Väst Göteborg, västra Hisingen 5 Nej, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad maximalt 10 år gamla räknat från datum för fordonets första tillfälle i trafik.N38:N177 Nej Upphandlad Ja Upphandlad Dubbfritt,däcktryck,rullmotstånd och energieffektiviseringsklass. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Väst Göteborg, Norra Hisingen 9 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Väst Göteborg, västra 10 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Jönköping Habo 7 5 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad
Örebro Hallsberg 9 2 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Max 10 år för buss med 25 stycken och fler sittplatser Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Västmanland Hallstahammar 10 10 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 70 km / tim Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 12 år under perioden aug 2017-aug 2019, annars max 10 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Vintertid dubb fram Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Norrbotten Haparanda 8 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 8-12 år beroende på antal passagerare Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Uppsala Heby 8 5 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Dubbdäck Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Helsingborg 7 0 Nej, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skaraborg Hjo 9 2 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ej mer än 10 år för fordon som tar mer än 7 passagerare. Osäker på vilka krav Västtrafik ställer vid sina upphandlingar i linjetrafiken. Ja Upphandlad Ja Upphandlad - inte innehålla HA-oljor, - max 5 år (färska), - vinterdäck ska användas vid risk för halka och halt underlag Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Gävleborg Hofors 6 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Gävleborg Hudiksvall 8 1 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Beroende på trafikintensitet 40/60/70 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik indirekt via krav på Euroklass. Euroklass V=2008= 9 år vid avtalsstart och 16 år vid avtalsslut. Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Kalmar Hultsfred 5 4 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik "A1-A3:6 år; A4-A5: 8 år; C, D1, E-I:10.5 år" Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Mönsterdjup minst 5 mm 1/12-31/3 och minst 3 mm övrig tid. Mäts vid mest slitna stället. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Örebro Hällefors 9 9 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västernorrland Härnösand 6 6 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 70 km/tim Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 7,5 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Hässleholm 7 1 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Den hastighetsgräns som råder vid skolor är denna oftast nedsatt Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Nej, vid upphandlad skolskjuts, Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Vi har högre krav på mönsterdjup samt krav på vinterdäck (sommardäck 3,5 mm och vinterdäck 5 mm) Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Kalmar Högsby 5 3 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Hörby 9 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Bedömning görs av trafiksituation/hastigheter vid planering av hållplatser Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Avseende bälte har vi en buss i egenregi med tvåpunktsbälten (planerad för utbyte) Dock trepunktsbälten vid främre sittplatser Nej Upphandlad Ja Upphandlad Krav på vinterdäck vintertid Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skåne Höör 6 Nej, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 8 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad minst 10 mm mönsterdjup under perioden 1/11-31/3. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Norrbotten Jokkmokk 7 3 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Max 8 år. Nej Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Stockholm Järfälla 9 9 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Jönköping Jönköping 9 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 70 km/h Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Däckens mönsterdjup får aldrig understiga 3 mm för sommardäck och 5 mm för vinterdäck. Däckbyte ska dokumenteras. Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Norrbotten Kalix 10 3 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad se övrigt Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad max 14 år, för än 30 pass Ja Upphandlad Ja Upphandlad rutiner för kontroll av däcktryck Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Kalmar Kalmar 9 4 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Sommardäck på sommaren/ vinterdäck på vinterhalvåret Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skaraborg Karlsborg 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Blekinge Karlshamn 9 5 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 6 år minbuss,13 år linjebuss Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Örebro Karlskoga 8 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Blekinge Karlskrona 5 4 Nej, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Värmland Karlstad 10 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Vi planerar i samråd med bussbolaget, generellet gäller 90 km men det beror även på hur vägen ser ut. Finns inte med i upphandlingen Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja, minst tvåpunktsbälte vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad 12 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad Regummerade däck ej på framaxel, max 5 år gamla, E-certifierade och inte innehålla mer än 3% PAH-oljor Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Värmland Kil 9 1 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ej överstiga 10 kalenderår från första registreringen. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Östergötland Kinda 8 4 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 9,99 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Plan för däckbyten, däck fria från HA-olja Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Norrbotten Kiruna 8 3 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 14 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Klippan 7 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 9 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Vinterdäck när lagen säger så Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Västernorrland Kramfors 7 4 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Jämtland Krokom 8 8 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Örebro Kumla 9 2 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Västmanland Kungsör 7 5 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Högst 10år Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Vinterdäck grovmönstrade på stora bussar och dubbdäck på småbussar Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västmanland Köping 7 4 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik högst 10 år Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Vinterdäck grovmönstrade på stora bussar och dubbdäck på småbussar Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Halland Laholm 8 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 12 år Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Skåne Landskrona 9 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 8 år upp till 22 passagerare, 12 år över 22 passagerare Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Örebro Lekeberg 8 5 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 70 på vissa vägar ( Linjetrafik) Annars är det max 50km /h Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik max 5 år tror jag. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Väst Lerum 9 5 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Kronoberg Lessebo 9 8 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 80km/h Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Stockholm Lidingö 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 3 år . Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skaraborg Lidköping 8 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Vi har det inte men är det hög hastighet på ngn väg så justerar jag turen så eleven får en säkrare hållplats. Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
FyrBoDal Lilla Edet 6 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Örebro Lindesberg 8 5 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 70 på vissa vägar ( Linjetrafik) Annars är det max 50km /h Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik max 5 år tror jag. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Östergötland Linköping 9 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Grupp 1: Bussfordon med plats för minst 50 passagerare. Fordonen ska inte vara äldre än 12 år från första dag för inregistrering och om transportuppdraget omfattar fler än 3 fordon av samma kategori får inte genomsnittsåldern överstiga 9 år. Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Fordonens ska ha väderanpassade däck med ett däckmönster som ej ska understiga 3 mm för sommardäck och 5 mm för vinterdäck Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Kronoberg Ljungby 8 7 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Individuell prövning Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Gävleborg Ljusdal 5 2 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ej fast gräns, men individuell prövning görs vid behov. Se formuleringar i upphandlingsunderlag nedan. Ja Skolskjuts, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Krav EURO IV, vilket enligt uppgift motsvarar ca 2011. Enstaka undantag har godkänts. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Örebro Ljusnarsberg 6 6 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Småbussar 9-10 år, stora bussar 13-14 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Dalarna Ludvika 8 4 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik "Fråga 8 och 9; skolskjuts upphandlas regionalt för hela Dalarna så samma krav gäller samtliga Dalakommuner." Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Lund 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Malmö stad 8 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad fria från högaromatiska oljor enl. EU:s klassificerings- och märkeskriterier (67/548/EEC med tillägg ) Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Västerbotten Malå 5 5 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 10 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad
Skaraborg Mariestad 7 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Väst Mark 7 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 10 ÅR Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Kronoberg Markaryd 7 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
FyrBoDal Mellerud 7 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Östergötland Mjölby 9 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 70 Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad
Dalarna Mora 8 5 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 14 år. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik *) inte utöver lagkrav Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Östergötland Motala 5 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Jönköping Mullsjö 10 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Gällande trafikregler ska tillämpas. Hastighetsbegränsningar följs med särskild betoning på 30 km/h i zoner där denna hastighet gäller. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
FyrBoDal Munkedal 7 6 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 10 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Örebro Nora 8 8 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Gällande hastighetsbestämmelser - anpassning efter trafiksituation Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik "Beroende av fordonstyp. Ordinarie fordon: max 4 pass - 6 år; 5-24 pass - 9 år; min 25 pass - 13 år. Reservfordon: + 1 år" Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik "Ålder: max 5 år; Mönsterdjup: sommar - min 3 mm, vinter - min 5 mm; Kvalitet: vinterdäck klassade M+S eller motsvarande, Regummerade däck skall uppfylla ECE-kraven; Rätt ringtryck; " Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Västmanland Norberg 5 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Gävleborg Nordanstig 9 4 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Östergötland Norrköping 9 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 7 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad 3 mm mönsterdjup vid sommarväglag (mot 1,6 enligt lag) Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Stockholm Nynäshamn 8 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 5 år på mindre fordon 8 vid de större vid start av nytt avtal Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Gävleborg Ockelbo 8 4 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 5 resp 7 år i uppghandlad trafik, 15 år linjelagd Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik miljödäck (upphandlad) Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Dalarna Orsa 8 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 14 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Väst Orust 6 2 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Osby 7 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Kalmar Oskarshamn 5 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Minst 5 mm från 1/12 till 31/3 och 3 mm övrig tid. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Gävleborg Ovanåker 8 4 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Minimikrav på Euroklass 5 finns, så indirekt är svaret ja, men tillåten maximal ålder ökar ju såklart med tiden med denna lösning. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Norrbotten Pajala 5 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Personbil, 4 passagerare: 8 år * Personbil, 5--8 passagerare: 8 år * Liten buss, 9--15 passagerare: 12 år * Stor buss, 16 passagerare och mer: 14 år Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad
Norrbotten Piteå 7 7 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 12 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Jämtland Ragunda 5 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västerbotten Robertsfors 5 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Däremot får alla barn boende vid e4 upphandlad skolskjuts upp till åk.6 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad
Blekinge Ronneby 8 6 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Dalarna Rättvik 6 5 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 14 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Inte utöver lagkrav Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Sjöbo 6 Nej, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Den som framgår av vägmärken på sträckan. Bussen ska stå still när barnen hämtas och lämnas. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad "11 år för bussar; 7 år för minibussar." Nej Upphandlad Ja Upphandlad Krav på mönsterdjup och ålder. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Västerbotten Skellefteå 4 1 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västmanland Skinnskatteberg 7 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skaraborg Skövde 8 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Högst 10 år vid avtalsstarten Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Stockholm Sollentuna 7 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Inte aktuellt, specialtransporter Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Stockholm Solna 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 5 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Västerbotten Sorsele 4 Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Linjetrafik Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja, trepunktsbälte vid skolskjuts i linjetrafik Ja Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik
FyrBoDal Sotenäs 9 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Linjetrafik Ja Upphandlad
Skåne Staffanstorp 8 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Vi följer hastighetsbegärnsningarna Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad
Väst Stenungsund 0 Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik
Stockholm Stockholm 8 Ja, Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Personbil ej äldre än 5 år, För specialfordon och större bilar/minibussar ej äldre än 6 år. Nej Upphandlad Ja Upphandlad Krav på däckstryck, krav på dubbfria däck. Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
FyrBoDal Strömstad 8 5 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 7 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västernorrland Sundsvall 8 2 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Det förekommer ibland att en busshållplats är placerad efter en väg med högre hastighet än 70 kilometer i timmen. Elever i årskurs 1-3 bör så långt som möjligt inte korsa eller gå någon längre sträcka efter sådan väg. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 12 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Värmland Sunne 6 6 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västmanland Surahammar 10 10 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 70 km / tim Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 12 år under perioden aug 2017-aug 2019, annars max 10 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Vintertid dubb fram Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Svalöv 6 2 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skåne Svedala 9 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Väst Svenljunga 5 2 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Jönköping Sävsjö 10 4 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 70 km/h för F- åk 4 och ej korsa vägar med 80 km/h eller högre. Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad 10 år Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Stockholm Södertälje 6 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 5 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Blekinge Sölvesborg 9 1 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 5 år personbil, 6 år spec fordon, buss över och under 22 passagerare 10 år. Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
FyrBoDal Tanum 7 1 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Uppsala Tierp 10 10 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 90 km/h 70 km/h Högtrafikerad väg > 1200 fordon/årsmedeldygn > 6600/dygn > 1000 m utan vägren Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik EC 1222/2009 Lägsta krav är C för energi/rullmotstånd och väggrepp och max 70 dBA för buller. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Väst Tjörn 5 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Tomelilla 7 Nej, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 12 år Ja Upphandlad Ja Upphandlad De får inte innehålla HS-oljor med PAH innehåll högre än 3% Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Kalmar Torsås 5 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Väst Tranemo 8 3 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad 70 km Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik högst 8 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad 4mm på vinterdäck max 5 år gamla, sommardäck 3 mm mönsterdjup Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Jönköping Tranås 6 2 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Beroende på ålder Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Av miljöskäl Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
FyrBoDal Trollhättan 8 4 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 12 år för buss över 22 passagerare, övriga fordonsklasser max 7 år. Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Södermanland Trosa 8 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad I kommunen finns inga skolskjutshållplatser på vägar med mer än 70km Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Stockholm Tyresö 7 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Västerbotten Umeå 8 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Uppsala Uppsala 7 2 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Hastighet, hastighet är inte viktigtast, det viktigaste är hela trafikmiljön. Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik På vissa stråk, dubbdäck. Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Stockholm Vallentuna 8 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Personbil med max 9 personer inkl förare, högst 5 år räknat från första registreringsdatum. Specialbuss, högst 6 år räknat från första registreringsdatum. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Minst lagstadgat mönsterdjup på däcken. Vid användningav vinterdäck ska dubbfria friktionsdäck användas såvida inte väglagf motiverar användning av dubbade däck Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Dalarna Vansbro 6 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik 14 år Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Linjetrafik
Skaraborg Vara 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Högst 12 år Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Stockholm Vaxholm 7 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västerbotten Vilhelmina 7 6 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 50 km Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Det är miljökraven som avgör ålder Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Västerbotten Vindeln 5 Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Nej, vid skolskjuts i linjetrafik Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Linjetrafik Ja Linjetrafik Ja Linjetrafik Ja Linjetrafik Vet ej, länstrafikens standardavtal gäller. Ja Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Nej Linjetrafik Ja Linjetrafik
Väst Vårgårda 8 0 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Västerbotten Vännäs 7 5 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 8 år specialfordon, fem år övriga fordon Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Kalmar Västervik 7 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Västmanland Västerås 8 7 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Vid någon skyddad hållplats 90 km/h annars 70 km/h Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad 12 år gäller bussar Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Kronoberg Växjö 9 2 Nej, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad 2. Turer läggs upp för att hämtas på rättt sida/lämnas, ibland chauffören hjälper eleven över vägen 3.max 90km 7-9 elever(i yttersta nödfall), mindre barn längre in från större väg Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad 4. Efter kontakt med vårdnadshavare eller transpotör 9. A-fordon 6 år och B-fordon 9 år + linjeavtal 10år. Nej Upphandlad Ja Upphandlad 10. Lämna in protokoll efter kontrollbesiktning 11. 5mm vinter 4mm sommar Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Ystad 6 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Minibuss 1-8 pass 6 år, Buss Ca 20 pass 8 år, Buss Ca 30 pass 10 år, Buss > 40 pass 12 år Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
FyrBoDal Åmål 3 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Värmland Årjäng 9 9 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Max 12 år Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Åstorp 9 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Kronoberg Älmhult 8 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad 90 km/h, men det görs även en individuell bedömning för varje elev. Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Bussarna ska vintertid vara utrustade med dubbdäck. Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Dalarna Älvdalen 8 8 Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Får inte vara äldre än 8 år tror jag. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Norrbotten Älvsbyn 9 0 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Skåne Ängelholm 7 0 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik 12 år Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik
Skåne Örkelljunga 10 2 Ja, vid upphandlad skolskjuts Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja trepunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad
Västernorrland Örnsköldsvik 8 7 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 90 km Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja tvåpunktsbälte Upphandlad, Ja tvåpunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik "4 – 8 platser: 8 år > 9 platser : 15 år " Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik 8 mm mönsterdjup Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Uppsala Östhammar 6 3 Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Vet ej Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Vet ej Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik
Skåne Östra Göinge 7 Ja, vid upphandlad skolskjuts Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Ja tvåpunktsbälte Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad Ja Upphandlad Nej Upphandlad Nej Upphandlad Ja Upphandlad
Norrbotten Överkalix 4 5 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja, vid upphandlad skolskjuts, Ja, vid skolskjuts i linjetrafik Enligt Länstrafikens bestämmelser Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik
Norrbotten Övertorneå 5 3 Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja trepunktsbälte Upphandlad, Ja trepunktsbälte Linjetrafik Ja Upphandlad Ja Upphandlad 12 år för bussar, minibuss/fordon 8 år, personbil 8 år. Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik Ja Upphandlad Nej Upphandlad, Nej Linjetrafik Ja Upphandlad, Ja Linjetrafik