Trafiksäkerhet på lätt svenska

Att arbeta med trafikinformation i SFI-undervisningen ger möjlighet att utveckla det svenska språket runt ett ämne som är angeläget för alla. Samtidigt bidrar det till att göra eleverna trygga i trafikmiljön. Som stöd till skolan har NTF, med ekonomiskt bidrag från Trafikverket, tagit fram material till lärare på SFI. Allt material är gratis att ladda ner och använda. Både materialet och den nya e-learningkursen är i första hand framtaget för nya svenska men passar även dig som är nybörjare i trafiken eller letar efter lättläst material om trafik.

Foldrarna Cykla säkert på lätt svenska och Trafiksäkerhet på lätt svenska beskriver på ett enkelt sätt vad som är viktigt att tänka på i trafiken. I Cykla säkert på lätt svenska tar vi upp grunderna för säker cykling. Varje område är rikligt illustrerat med bilder och har minst ett uppslag. På varje uppslag finns några ord översatta till flera språk, detta för att materialet ska kunna användas i svenskundervisningen. Till materialet finns ett bildspel med talmanus för lärare. Allt material finns tillgängligt för utskrift eller beställning till självkostnadspris.

Cykla säkert på lätt svenska
I  foldern tar vi upp grunderna för säker cykling. Varje område är rikligt illustrerat och har minst ett uppslag. På varje uppslag finns några ord översatta till flera språk, detta för att materialet ska kunna användas i svenskundervisningen. Till materialet finns ett bildspel med talmanus för lärare.

Folder Cykla säkert på lätt svenska »
Bildspel och talmanus »

Trafiksäkerhet på lätt svenska
På ett enkelt sätt beskriver foldern vad som är viktigt att tänka på i trafiken. Till materialet finns även en handledning på svenska, tänkt att användas till studiecirkel eller liknande.

Folder Trafiksäkerhet på lätt svenska »
Handledning »

Allt material finns tillgängligt för utskrift eller beställning till självkostnadspris.

e-learning
Våra digitala utbildningar är ett verktyg för att påverka trafiksäkerheten genom kunskap. Ökad kunskap kan påverka trafikanters attityd till hastighetsöverträdelser, bältesanvändning, alkohol i trafiken samt användning av olika skyddssystem som till exempel cykelhjälm och bilbarnskydd men ökade kunskaper och förändrade attityder betyder inte alltid förändrat beteende i trafiken. Därför rekommenderar vi alltid att man kompletterar med praktiska beteendepåverkande övningar i de fall sådana finns att tillgå.

Den här kursen är framtagen för nya svenskar men passar även dig som är nybörjare i trafiken eller letar efter lättläst material om trafik. Kursen är gratis med förvald utbildningskod. För att kunna gå kursen behöver du skapa ett utbildningskonto hos oss. Klicka på "Starta utbildning" och sedan på "Skapa konto". Kursen består av följande 9 områden; Gående, Cykla säkert, I mörker, Säker bil, Barn i bil, Hastighet, Nykter trafik, Kollektivtrafik samt Körkort.

Grundkurs i trafiksäkerhet på lätt svenska är utformad så att eleverna kan arbeta självständigt. Varje kapitel illustreras med många bilder och avslutas med några frågor som ett test för eleven själv att se att den har förstått. Efter avslutad kurs får man ett intyg.

Trafik på lätt svenska »