Rapport

2017:6 Användning av cykel- och mopedhjälm 2017

Resultat från NTF:s mätningar av hjälmanvändning 2017 visar att 44 procent av cyklisterna använder hjälm och 98 procent av mopedisterna. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under perioden 15 april-15 juni. Resultaten har spridits nationellt genom pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelande samt direkt till berörda personer inom kommuner och andra organisationer.

Projektets syfte har varit att genom observationsstudier ge en övergripande bild av cykelhjälmsanvändning och mopedhjälmsanvändning. Mätresultaten kan dels utgöra underlag för planering av kommande verksamhet men också bli ett underlag för hur det framtida trafiksäkerhetsarbetet ska fokuseras för att ambitionen med etappmålet 2020 ska kunna infrias.

2017:6 Användning av cykel- och mopedhjälm 2017

2018-02-21