Rapport

2017:5 Värderingsövningar bland äldre när det gäller trafik och alkohol

I projektet Metodutveckling äldre, trafik och alkohol har NTF testat värderingsövningar som en metod att diskutera trafiksäkerhetsfrågor med gruppen äldre. Övningarna har tagits fram i samarbete med representanter från fem olika äldreorganisationer. Metoden har testats vid fyra tillfällen och totalt har 81 personer deltagit. Resultaten visar att metoden lämpar sig väl att använda i gruppen äldre för att diskutera trafiksäkerhetsfrågor.

Syftet med projektet har varit att testa en metod för att diskutera trafik och alkohol med äldre, men även andra frågor som t ex när det är dags att sluta köra bil.
Värderingsövningarna var av typen Fyra hörn, Ta ställning och Rangordna omoraliska påståenden. Samtliga övningar fick positiva omdömen, allra mest positiv var man till Fyra hörn och minst positiv till Rangordna omoraliska påståenden, även om den sistnämnda gav upphov till mest diskussioner.

2017:5 Värderingsövningar bland äldre när det gäller trafik och alkohol

2017-12-19