NTF Rapport

2021:8 Säker vintercykling och ökad cykelhjälmsanvändning

NTF har under 2021 genomfört två delprojekt med fokus på ökad och säker cykling. Delprojektet ”De borde cykla själva” genomfördes under vårvintern 2021 i två kommuner, Umeå och Västerås. NTF ville synliggöra vintercyklister i media och visa att det faktiskt går att cykla på vintern, och att det finns många fördelar med detta. Delprojektet #Det som är du består av lokal kommunikation för ökad cykelhjälmsanvändning. Genom att synliggöra lokala initiativ för säker cykling samtidigt som budskapet Var rädd om det som är du har spridits vid lokala event och via sociala media, har projektet bidragit till ökad säker cykling.

Delprojektet ”De borde cykla själva” genomfördes under vårvintern 2021 i två kommuner, Umeå och Västerås. NTF ville synliggöra vintercyklister i media och visa att det faktiskt går att cykla på vintern, och att det finns många fördelar med detta. Syftet var att inspirera fler att cykla även på vinterhalvåret. NTF sammanförde därför vintercyklister och ansvariga för drift- och underhåll samt ansvariga för planering och utformning av gång- och cykelbanor i kommunerna. Tillsammans med media cyklade och samtalade dessa om underhåll och utformning av cykelbanor lokalt. Dialogen på cykelturerna dokumenterades och följdes upp genom att deltagarna fick svara på frågor om vad de lärt sig.

Projektet fick bra genomslag i media med reportage lokalt i SVT Nyheter. När cyklisterna och tjänstepersonerna från kommunerna cyklade tillsammans kunde cyklisterna tydligt visa på problem utifrån ett cykelperspektiv. Det handlade om bristande snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelbanor, problem med höga snövallar, hjulspår, blöta löv och pölar, samt slask och modd som fryser och kanske döljs av snö. Cyklisterna i sin tur, fick höra hur kommunen resonerade kring cykelfrågor och fick en helhetsbild av kommunernas vinterväghållning. Kommunens tjänstepersoner fick värdefull information att använda i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens cykelarbete.

Delprojektet #Det som är du består av lokal kommunikation för ökad cykelhjälmsanvändning. Genom att synliggöra lokala initiativ för säker cykling samtidigt som budskapet Var rädd om det som är du har spridits vid lokala event och via sociala media, har projektet bidragit till ökad säker cykling. Under projekttiden har budskapet spridits i sex orter: Jönköping, Luleå, Mariestad, Mora, Umeå och Örnsköldsvik. Mätbara beteendeförändringar tar ofta flera år och så även när det gäller cykelhjälmsanvändning. I de sex orterna är cykelhjälmsanvändningen i princip oförändrad före och efter eventen. Via sociala media har budskapet spridits till knappt 300 000 personer.

2021:8 Säker vintercykling och ökad cykelhjälmsanvändning

2021-11-29