NTF Rapport

2020:6 Användning av cykel- mopedhjälm

Resultat från NTF:s mätningar av hjälmanvändning år 2020 visar att 50 procent av cyklisterna använder hjälm och 97 procent av mopedisterna. Barn utgör 45 procent av de drygt 114 000 cyklister som observerats och deras hjälmanvändning är 62 procent att jämföra med vuxnas cykelhjälmsanvändning som är 39 procent.

NTF har gjort mätningar av cykelhjälmsanvändningen sedan år 2009. År 2012 gjordes mätningarna för första gången i samtliga kommuner. År 2013 började man också göra mätningar av mopedhjälmsanvändningen i samtliga kommuner. Det finns ett stort värde i att kunna följa utvecklingen av hjälmanvändningen år från år, därför används den ursprungliga metodiken omkring insamlingen av observationsdata. I de totala siffror som presenteras bör man ha i åtanke att andelen barn respektive vuxna, eller andra undergrupper, kan variera mellan år och län. Vi rekommenderar därför att man främst följer utvecklingen för respektive undergrupp.

År 2020 är första gången som den totala användningen, bland barn och vuxna tangerar 50 procent. Glädjande i årets mätning är också att den totala användningen bland vuxna har ökat med två procentenheter sedan förra året, till 39 procent. Bland barn är det 62 procent som använder cykelhjälm. Det är långt kvar till det nationella målet på 70 procent, men ett tydligt steg i rätt riktning.

2020:6 Användning av cykel- mopedhjälm

2020-11-24