NTF Rapport

2019:3 Trafikregler i vanliga emigrantländer

Den här rapporten vänder sig till dig som utbildar eller för samtal med asylsökande om svenska trafikregler och trafiksäkerhet. Rapporten är framtagen som ett komplement till studiematerialet Trafiksäkerhet på lätt svenska, som består av en folder, nio korta informationsfilmer och en studiehandledning. Allt material finns på NTF:s webbplats.

Vi går här igenom trafikregler i Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea och Somalia. Trafikreglerna följer i huvudsak de områden som tas upp i studiematerialet och berör gående, säker cykling, synas i mörker, säkerhetsbälte, barn i bil, nykter trafik, hastighet, körkort och besiktning.

Rapporten kan användas för att resonera om hur trafikregler skiljer sig mellan Sverige och andra länder. Det är i regel lättare att ta till sig ny kunskap om man kan relatera den till tidigare erfarenheter. Vår förhoppning är att rapporten ska ge dig som utbildare en ökad förståelse för asylsökandes förkunskaper och att ni kan använda den som ett stöd för att prata om skillnader och likheter mellan trafikregler i Sverige och andra länder.

I rapporten beskrivs även hur många som omkommer i trafiken i respektive land. Här är det stor skillnad mellan Sverige och andra länder. Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. Det beror framför allt på ett nationellt arbete som pågått under många år. Myndigheter och kommuner bygger säkra vägar och gator. Fordonsindustrin utvecklar säkra bilar. Allmänheten använder i hög grad bilbälte och väldigt få kör onyktra. Tillsammans skapar vi ett trafiksystem där risken för att omkomma är relativt liten.

2019:3 Trafikregler i vanliga emigrantländer

2019-05-29