NTF Rapport

2019:2 Cykelhandlare och elcykling

NTF undersöker i detta projekt hur cykelhandlare som säljer elcyklar arbetar med säker cykling, genom att inventera utbud och skriftlig information till kunder på handlarnas webbsidor. Totalt har vi tittat på fem större butikskedjor, tio webbutiker och 70 lokala cykelhandlare. Eftersom cykeltillverkare också tillhandahåller kundinformation har vi även tittat på tre av de större svenska elcykeltillverkarna. I 19 butiker har vi även gjort besök och frågat efter om de säljer trimsatser, utan att uppge var vi kommer ifrån. Därefter har vi fört dialog med sammanlagt 76 handlare och tillverkare. Vid dialogen har resultatet av inventeringen stämts av med respektive butik, de har getts möjlighet att komplettera med uppgifter som inte finns på webbsidan och vi har resonerat om hur de kan stärka sin roll som budbärare av säker cykling.

Projektet visar att det finns ett stort intresse bland cykelhandlare att arbeta med säker cykling. Många handlare arbetar redan idag med detta, men hur och i vilken omfattning varierar.

Huvudsakliga resultat:
• Kunder som köper en elcykel får inte så mycket trafiksäkerhetsrelaterad information. Här finns ett intresse bland handlarna att tillhandahålla mer kundinformation.
• Cykelhandlare medverkar inte till trimning i någon större utsträckning. Det är inte dit cyklister vänder sig som vill trimma. Handlarna har goda kunskaper om riskerna med trimning och är positiva till åtgärder som stävjar trimning.
• Tillverkarna av elcyklar har en nyckelroll vad gäller att tillhandahålla produkter som inte går att trimma.
• Informationen från cykelhandlare om vilka regler som gäller för motoriserade cyklar och snabbelcyklar är mycket bristfällig.
• Marknaden för motoriserade cyklar och snabbelcyklar är sval och försäljningen förutspås minska.
• Cykelhandlare gör ett viktigt arbete med att visa upp och rekommendera cykelhjälm i butik, men det finns en potential att utveckla detta arbete på webben.
• Cykelhandlares information om småbarnshjälmar med grönt spänne är generellt sett undermålig och ibland felaktig. Många handlare upplever en osäkerhet om det gröna spännets skyddseffekt och lägger därför ansvaret hos konsumenten.
• Intresset bland cykelhandlare för en trafiksäkerhetscertifiering är stort. Det skulle möjliggöra ett kontinuerligt samarbete kring säker cykling.

 

2019:2 Cykelhandlare och elcykling

2019-05-08