Vad innebär väjningsplikt?

Vad innebär väjningsplikt?

Väjningsplikt innebär att föraren tydligt ska visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder. Förare har väjningsplikt bland annat innan han eller hon kör in på huvudled från annan väg, kör in på väg från fastighet, bensinstation, cykelbana mm samt, från den 1 maj 2000, vid övergångsställe gentemot gående.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning