Vad innebär högerregeln?

Vad innebär högerregeln?

När du som fordonsförare närmar dig en vägkorsning där någon av vägarna inte är huvudled och ett annat fordon närmar sig från höger, har du väjningsplikt mot detta fordon. Denna regel gäller även i trevägskorsningar. Högerregeln gäller också på t ex parkeringsplatsesr eller andra öppna platser.

Högerregeln fritar dock inte någon av förarna från kravet på särskild försiktighet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning