Möte mellan cyklist och gående

Vad gäller för möte mellan cyklist och gående på en kombinerad gång- och cykelväg? På vilken sida av vägen ska cyklisten respektive gångtrafikanten normalt befinna sig när de möts? Gäller här andra regler än på en 'vanlig väg' där den gående för att möta fordonen bör gå på den vänstra sidan av vägen?

Vid möte ska fordon hålla till höger (högertrafik) och gående ska om möjligt gå på den vänstra sidan, för att underlätta ögonkontakt.

I Trafikförordningen står "Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen."

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning