I vilken färdrikning får jag cykla?

En stadsgata har cykelbanor i båda riktningarna. Trafikmärket för påbjuden cykelbana finns endast i färdriktningen, dvs höger cykelbana. Är det tillåtet att cykla FET:mot:SLUTFET trafiken i vänstertrafik på vänster cykelbana?

Om vägmärket "Påbjuden cykel- och mopedbana" finns uppsatt i den riktning du tänker cykla är banan avsedd för trafik med cykel och moped klass II. I sammanhanget kan också finnas ett vägmärke som anger att trafik i båda riktningarna är tillåten på cykelbanan. I fallet som du beskriver så avser förmodligen väghållaren (kommunen) att man ska cykla på "rätt" sida av vägen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning