Gäller vinterdäckslagen för turister?

Jag bor i Danmark och kör en danskregistrerad bil. Vad gäller för mig när jag ska hem till Sverige över jul? Ska jag ha vinterdäck på bilen för att få köra på svenska vägar? I Danmark finns ingen lag på vinterdäck.

Det finns undantag från bestämmelsen om användning av vinterdäck, vilket innebär att ett fordon får köras med sommardäck på vinterväglag, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten i följande fall:

  • för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation
  • för färd kortaste lämpligaste väg till och från närmaste besiktningsorgan för besiktning
  • om fordonet enligt bilregistret är av årsmodell som är trettio år eller äldre

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning