Trafikolyckor

Om statistiken och granskning av olyckor
Detta statistikverktyg togs fram inför trafiksäkerhetsåret 2007. Då granskade NTF varje enskild dödsolycka, utifrån Nollvisionens principer. Projektet väckte stort intresse i landet och genomslaget överträffade alla förväntningar. Idén bakom projektet var att belysa hur ”förlåtande” eller ”icke förlåtande” vägtransportsystemet är, när det gäller att hantera mänskliga misstag eller felaktiga beteenden.

Statistiken idag inte bara dödade
Idag återfinns samtliga olyckor med personskador i verktyget. NTF har tillgång till Strada – ett rapporteringssystem för data om skador och olyckor i vägtransportsystemet som polisen och sjukhusen använder gemensamt. Naturligtvis innehåller statistiken här inga personuppgifter eller annan information som kan koppla ihop olyckor och personer.  

Navigering och informationen i kartan
Olycksplatsen är utmärkt med en ikon på en Google-karta. Under kartorna listas samtliga olyckor enligt vald sortering: datum, kommun, olyckstyp, hastighet, svårhetsgrad och väghållare. I kartan kan du förflytta dig och zooma in eller ut. Om du ”klickar” på en ikon i kartan får du en kortfattad beskrivning av vilka förhållanden som rådde på olycksplatsen.

Vad visar staplarna?
Staplarna visar på personskadenivå en jämförelse mellan åren 2007 - 2017 baserat på de val du gör i menyn som återfinns under staplarna. Sedan 2007 har det tillkommit en rad rapporterande akutsjukhus och polisens möjligheter att rapportera varierar mellan åren. Jämförelserna är alltså inte absoluta men är ändå den tillförlitligaste källan för vägtrafikolyckor som finns tillgänglig.

Varför stämmer inte antalet alltid med den officiella statistiken?
Det beror i första hand på att vi väljer att redovisa även gående singelolyckor som inträffar i trafikmiljö som en trafikolycka. Gående singel, eller fall- och halkolyckor redovisas inte i den officiella statistiken som presenteras årligen av Trafikanalys. Vi redovisar olyckstypen eftersom de utgör en del i Trafikverkets målstyrningsarbete för trafiksäkerheten via särskild indikator som mäter kvaliteten av drift och underhåll på gång- och cykelvägar i tätort.

Din filtrering genererade ett stort antal träffar. Vänligen specificera din filtrering för att visa kartan. Alla trafikolyckor visas i tabellformat nedan.
Din filtrering matchar 11 olycka/olyckor för valt år.

Datum Kommun Olyckstyp Svårhetsgrad Hastighet Väghållare
2017-01 Vaggeryd J (tåg) Dödsolycka 70 km/h Enskild
2017-02 Vaggeryd M (möte-motorfordon) Dödsolycka 90 km/h Statlig
2017-03 Vetlanda S (singel-motorfordon) Dödsolycka 70 km/h Statlig
2017-04 Jönköping S (singel-motorfordon) Dödsolycka 80 km/h Statlig
2017-07 Jönköping V6 (backning/vändning/u-sväng) Dödsolycka 40 km/h Kommunal, Enskild
2017-07 Nässjö S (singel-motorfordon) Dödsolycka 80 km/h Statlig
2017-08 Gislaved F (fotgängare-motorfordon) Dödsolycka 40 km/h Kommunal
2017-08 Jönköping O (omkörning-motorfordon) Dödsolycka 90 km/h Statlig
2017-11 Jönköping M (möte-motorfordon) Dödsolycka 90 km/h Statlig
2017-11 Värnamo M (möte-motorfordon) Dödsolycka 80 km/h Statlig
2017-12 Vaggeryd M (möte-motorfordon) Dödsolycka 90 km/h Statlig